Qiraət alimləri

01

Jul'18

İbnul-Cəzərinin Avtobioqrafiyası

Adı: Əbul-Xayr Şəmsuddin Muhamməd bin Muhamməd bin Muhamməd bin Əli bin Yusuf bin Əl-Cəzəri, Əş-Şafii (yəni İmam Şafinin məzhəbindən olub), …

Daha çox oxu