Haqq sənin Rəbbindəndir.(Əli İmran;60)

Göndərən Mövzu: ƏRAFA ORUCU AŞURA ORUCUDAN DAHA FƏZİLƏTLİDİR  (Oxunma sayı 514 dəfə)

Ahlul-Quran

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Yazı sayı: 100
Ərafa günü orucu Aşura orucundan daha fəzilətlidir:
"Çünki Aşura orucu Musa peyğəmbərə (aleyhisalam) aiddir, Ərafa orucu isə Rasulullaha (sallallahu aleyhi və səlləm)"
(İbn Həcər "Fəth əl-Bəri";4/249)

Əbu Qatadədən (radiyallahu anhu) rəvayət olunur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: "#Ərafa günü keçən ilin və növbəti ilin günahlarına kəffarədir." ( Muslim rəvayət edib)

Nə üçün #Aşura orucu bir ilin #ərafa orucu isə iki ilin (bir il keçmiş, bir il gələcək) günahlarına kəffarədir?

Bunun iki səbəbi var:

Birincisi: Ərafa günü haram (yəni müharibəyə başlamaq şəri cəhətdən haram olan ay)aydadır (Zilhiccə ayında), ondan əvvəlki ay (Zilqadə) və sonrakı ay ( Muharram) da haram aylardır.  Aşura orucunda isə belə deyil.

İkincisi: Ərafa günü orucu Aşura orucundan fərqli olaraq  bizim Şəriətimizə xasdır. Buna görə də peyğəmbərimiz Mustafanın (sallallahu aleyhi və səlləm) bərəkəti ilə onun fəzilətini artırır.

(İmam İbnil Qayyim (rahiməhullah) Bədəi' ul-Fəvəid 4/211)