FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR (ƏMR BİL-MƏ’RUF YAXŞI ƏMƏLLƏRƏ TƏŞVİQ ETMƏK)

Hazırladı: R. İsbarxanlı
Tərcümə edən: Rəşad Rəhimli
İxtisas redaktoru: Elşən Şəkərov
Korrektor: Vüqar Katibli

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət
Komitəsinin 16.09.2011-cu il tarixli № DK – 429/Q icazəsi əsasında çap
edilmişdir