Əsas kitab 1

Qiraah- Oxu 1

Kitəbəh-Yazı 1

Tabir- İnşa 1

Çalışmaların Həlli 1

Ərəb Dili Qrammatikası 1-2. Elşən Şəkərov

Dərslərin izahı1-İngiliscə