Qaidətun-Nuraniyyə

Qurani Kərim əlifbasını və hərflərinin düzgün tələffüzü öyrənmək üçün vəsait. Kitabın tədris şəklinə aid youtube portalında videolar mövcuddur.

Videolara həmçinin blogumuzda yaradılmış Qaidətun-Nurniyyə bölməsində baxa bilərsiniz:

Qaidətun-Nuraniyyə