TAM SƏHİH-BUXARİ

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin DK – 39/R nömrəli razılıq məktubuna
əsasən nəşr edilmişdir.
Kitabın orijinal adı: Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) Sünnələri və
gündəlik həyatından bəhs edən səhih
hədislər top lu su
Müəllif: Əbu Abdullah Muhəmməd ibn
İsmayıl ibn İbrahim əl-BUXARİ
Ərəb dilindən
tərcümə edən: Arif HƏŞİMOV
Ədəbi Redaktor: Elşən RZAYEV
Dizayn: Sərxan İSGƏNDƏROV