Ərəbcə keçdiyimiz hərflərdən ibarət bəzi sözlər (5):