Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir!(Əl-Buruc;12)

Alt Bölmələr

Yeni yazı yoxdur MÜXTƏLİF AYƏLƏRİN TƏFSİRİ

2 Yazı
2 Mövzu

Axrıncı Yazı Göndərən: Ahlul-Quran
ƏL-MAİDƏ; 2 (FAYDA)
01.08.2023, 22:05:47