Əsas Kitab 3

Mədinə 3-Qiraah-Oxu

Kitəbəh-Yazı 3

Tabir- İnşa 3

Mədinə 3-Qrammatikanın ingiliscə izahı

Çalışmaların həlli

Mədinə 3 – Dərslərin izahı 2

Mədinə 3 – Hədis

Mədinə 3-Fiqh

Mədinə 3-Tövhid

Mədinə 3-Təcvid