Sünnənin Əsasları

 

«Əd-dauatu sələfiyyə»

məqalələri silsiləsindən

2 hissə

SÜNNƏNİN

ƏSASLARI

Sünnə əhlinin imamı

Əhməd ibn Hənbəl

Allah ona rəhmət etsin

164-241

Hazırlayan:

Əbu Muhammad Kazaxstani

Rus dilindən tərcümə:

Əbu İmran əs-Sələfi

Qahirə 2006