Mənim Dua Kitabım

“Mənim Dua Kitabım”

Quran və Sünnədə varid olan seçilmiş dualar

Tərcüm edən: Kazımzadə Səba

“CBS-PP”, Bakı 2019. 32 səh.

Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin DK-175/Ə saylı 13.05.2011 tarixli qərarı ilə çapa icazə verilmişdir.