Riyazus-Salihin

Kitabın original adı:
Riyazus-Salihin
Müəllif:
İmam NƏVƏVİ
Anadolu türkcəsini hazırlayanlar:
Prof. Dr. Yaşar KANDEMiR
Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK
Nəşrə Hazırlayan:
t.f.d Abbas QURBANOV
Anadolu türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran:
Nurlan MƏMMƏDZADƏ
B?dii redaktorlar:
t.f.d Abbas QURBANOV
Əziz SULTANOV
Ramazan QORADAYEV
Dizayn:
Nicat QƏRİBOV
Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət
Komitəsinin 7 dekabr DK-1096/M nömrəli razılıq məktubu ilə
nəşr edilmişdir.
Bakı-2015; İpəkyolu Nəşriyyatı: 169
?SBN: 978-9952-8259-3-0
Bakı şəhəri Səbail Rayonu
Cəfrov Qardaşları, 16.
Tel: (+994 12) 492 14 38
Mobil: (+994 51) 412 22 82
Web sayt: www.ipekyolunesriyyati.az
Elektron poçt: ipekyoluneshriyyati@gmail.com