Səhih Qüdsi Hədislər

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə
Dövlət Komitəsinin 05.04.2011-cu il tarixli icazəsi əsasında
çap edilmişdir №DK-98/Q
Kitabda olan xəta və səhvləri düzəltmək üçün bura müraciət edərək
təkliflərinizi verə bilərsiniz: qudsihadisler@mail.ru
İKİNCİ NƏŞR
BAKI
H 1432 / M 2011
Hazırladı: R. İsbarxanlı
Tərcümə edən: Rəşad Rəhimli
İxtisas redaktoru: Elşən Şəkərov
Korrektor: Vüqar Katibli