Bizi kafirlər üçün sınaq etmə.(Əl-Mumtəhinə;60)

Alt Bölmələr

Yeni yazı yoxdur ƏHLİ SUNNƏ VƏL CƏMƏANIN ƏQİDƏSİ

3 Yazı
3 Mövzu

Axrıncı Yazı Göndərən: Ahlul-Quran
3 ƏSAS
08.04.2020, 23:16:44